Tlf: 60 644 139 - Email: info@holistisk-skole.dk

Lægeeksamineret Fysiurgisk Massør

Praktisk information om kurset

Kursus start: 23/02/2021 16:30
Pris: 9.500
Underviser: Julie Møller Bie og Michael Bonde
Krav: Alle kan deltage


På skolen for holistisk kropsterapi tilbyder vi grunduddannelsen som Lægeeksamineret Fysiurgisk Massør. Grundforløbet giver dig en mulighed for enten at behandle som Lægeeksamineret Fysiurgisk Massør efter du har afsluttet forløbet på skolen eller bruge uddannelsen til at læse videre, hvis du ønsker at blive RAB-godkendt behandler inden for kropsterapiens spændende verden.

 Med den fysiurgiske massageuddannelse får du:

  • En skræddersyet massageprotokol der giver dig mulighed for at løsne muskelspændinger i hele kroppen.
  • Teknikker til at behandle og eliminere infiltrationer og myoser i alle regioner.
  • En oversigt over chakraer, og hvordan mentale ubalancer kan give anledning til fysiske smerter i alle kroppens regioner.
  • Undervisning af erfarne fysio- og kropsterapeuter, der har praktiseret og undervist i min. 5 år.
  • Små hold med maksimalt 8 personer der gør, at underviseren har tid til de enkelte kursister.

Vores grududdannelse skiller sig markant ud fra andre, der tilbydes på markedet, da vi er de eneste, som allerede her bygger bro mellem det fysiske og det psykiske. Vi drager direkte paralleller til, hvordan tankens kraft kan påvirke energistrømmen i bevægeapparatet, ved at energien låses forskellige steder i kroppen. Herved kan blokeringerne på sigt give fysiske smerter, der hæmmer bevægeapparatet. Denne viden er dog ikke ny, da traditionel kinesisk medicin i grove træk bygger på denne filosofi.

Grundforløbet er bygget op på en måde, så du får et bredt kendskab til kroppens anatomiske og fysiologiske opbygning. På uddannelsen til Lægeeksamineret Fysiurgisk Massør vil der teoretisk blive lagt særlig stor vægt på bevægeapparatet, da det er det, du som udgangspunkt skal have kendskab til.

Samtidig med den teoretiske gennemgang af fysiologi og anatomi vil du stille og roligt blive guidet igennem en massageprotokol, der vil ruste dig til at løse de udfordringer, dine kommende klienter måttet henvende sig med. Som noget specielt på uddannelsen vil vi gå ind og arbejde med de 7 hoved chakraer, der findes i kroppen. Her vil vi bruge en af de første undervisningsgange på at gennemgå, hvordan energiblokeringer kan låse de forskellige chakraer, og hvilken påvirkning det kan have i det respektive område, både når vi taler fysisk men også tankemæssig. Tankens kraft og måden vi anskuer verdenen på har langt større betydning for kroppens funktion end rigtig mange antager. Du vil gennem meditation lære, hvordan du kan ændre energien i chakraerne, så eventuelle blokeringer opløses og energien igen kan flyde frit.

Du vil som kursist gennem hele forløbet blive præsenteret for cases, der strammer fra undervisernes daglige virke som behandlere.  Dette vil ruste dig i større grad til at kunne afhjælpe dine klienter med problematikker i bevægeapparatet. 

Kurset strækker sig over i alt 20 undervisningsgange. Der undervises tirsdage fra 16.30-21.30

 

Tilmeld dig til kurset

Har du spørgsmål ang. dette kursus så kontakt os her