Tlf: 60 644 139 - Email: info@holistisk-skole.dk

Kranio sakral terapi KST

Praktisk information om kurset

Kursus start: 10/04/2021 09:00 - 11/04/2021 16:00
Pris: Fra kr. 1850
Underviser: Anette Thejl
Krav: Alle kan deltage


Kranio sakral terapi er en behandlingsform, der bygger på blide og meget nænsomme berøringer, hvilket gør at denne behandlingsform er meget effektiv til personer, der har brug for at blive mødt lige nøjagtig i den tilstand, de har behov for, hvad enten deres traumer er fysisk eller psykisk relaterede.

Med kurset i kranio saktral terapi får du:

  • En kombination af den mekaniske og biodynamiske tilgang.
  • Nem og overskulelig materiale med gode billeder og tekst, der giver et godt overblik i træningssessioner.
  • Små hold med maksimalt 8 personer der gør, at underviseren har tid til de enkelte kursister.

Når der arbejdes med KST, kan vi arbejde med den mekaniske form, som endnu er mest kendt her i landet. Denne form bygger på mere mekanikske teknikker, hvor du lærer at sanse og observere den kranio sakrale rytme, som skabes af den kranio-sakrale puls, som opstår, når cerebrospinalvæsken pumpes gennem kraniet og kropsstammen. Her vil terapeuten typisk lære at observere resterektioner, der måtte være i de enkelte knoglers rytmer. På det rette tidspunkt kan vi foretage de reguleringer, der er behov for, for at klienten oplever ro og balance.

Tager vi afsæt i biodynamisk KST også kaldet BKST, er vi langt mere observerende og lyttende og har ikke til hensigt at ændre noget mekanisk, men mere at skabe rum og tillid til klientens system. Dvs. at der arbejdes med din klients potentiale for selvhelbredelse mere end at have en agenda om at skulle afhjælpe ubalancer hos din klient.

På skolen for Holistisk Kropsterapi sigter vi mod at give dig som terapeut en god og solid uddannelse inden for begge former, da det er vores erfaring, at de bedste behandlingsresulterer skabes ved at kombinere de to former.

Kurserne i KST er et rigtig godt supplement til dig, der i forvejen er behandler, eller dig der ønsker at blive uddannet kropsterapeut samt ønsker at få flere brugbare redskaber til målrettet at kunne afhjælpe problematikker i nervesystemet og bevæge apparatet. Hvad enten det drejser sig om akutte opståede problematikker eller problematikker, der er af mere kroniske karakter og kræver en blid afbalancering, så formindskes symptomerne både fysisk og psykisk.

Tilmeld dig til kurset

Har du spørgsmål ang. dette kursus så kontakt os her

Tilhørende kurser