Tlf: 60 644 139 - Email: info@holistisk-skole.dk

Chok- og traumeforløsning

Praktisk information om kurset

Kursus start: 19/03/2021 09:00 - 19/03/2021 15:00
Pris: 1500
Underviser: Alexandra Trzebuchowska
Krav: Kurset i "Aflæsning af kropssprog"


Chok- og traumeforløsning:

På skolen for holistisk kropsterapi kan du blive uddannet i chok- og traumeforløsning. Denne behandlingsmetode bruges til at hjælpe klienter til at få både fysiske og psykiske chok og traumer  arbejdet ud af systemet.

 Igennem denne frihedsgivende metode kommer du chok, traumer, PTSD og fobier hurtigt og effektivt til livs. Chok, traume, PTSD og fobier bunder i vores nervesystem og vores overlevelsesinstinkter. Det er fire forskellige reaktionsniveauer, som skaber en kortslutning i vores nervesystem og gør, at vi ikke kan fungere i bestemte sammenhænge - eller ikke kan fungere overhovedet.

Du vil lære, hvordan du spotter et chok, hvordan du forløser det, og hvordan du kan se, om chokket er helt ude af din klients system.
Ved at forløse de følelsesladninger, der ligger til grund for chok, traumer, PTSD og fobier, nulstilles nervesystemet og påvirkes ikke længere af samme triggere.

Din klient vil begynde at mærke ro i sit system og ikke længere behøve at blive pint af fortiden. De vil opleve sig selv som værende nærværende og fredfyldte.
Herfra har vi adgang til de underliggende følelser, der viser sig i form af reaktionsmønstre, som har været fanget af traumet.

Disse skal hjælpes på plads, så vores klienter bearbejder eftervirkninger efter chok-traume og følelses- og handlemønstre og det kan ske ved hjælp af essens.

 

Har du spørgsmål ang. dette kursus så kontakt os her