Tlf: 60 644 139 - Email: info@holistisk-skole.dk

Helhedsorienteret Chok-traume terapi

Praktisk information om kurset

Kursus start: 23/01/2021 10:00 - 24/01/2021 16:00
Pris: 2500 pr kursus
Underviser: Alexandra Trzebuchowska
Krav: intet


Chok og traumer sætter sig både i psyken, som forårsager forskellige uhensigtsmæssige emotionelle reaktioner, og i biologien i form af sygdomme og fysiske symptomer - ofte kroniske. Alle symptomer både de psykiske og de fysiske har en årsag. Terapiens formål er at spore årsagen og frigøre den - når årsagen slipper, fortager symptomerne sig og kroppen helbredes.

Kurserne i Helhedsorienteret chock traume terapi får du:

  • Mulighed for at behandle chock og traumer ved at tage afsæt i at løsne låsninger i nervesystemet.
  • Små hold med maksimalt 8 personer der gør, at underviseren har tid til de enkelte kursister.
  • God feedback i en lukket Facebook gruppe.

Krop, sind og sjæl hænger unægteligt sammen - man kan ikke arbejde med det ene uden at inddrage de to andre.

Mange af de udfordringer, dine klienter oplever i bevægeapparatet, kan skyldes både fysiske og psykiske problematikker. En af de måder, hvor et fysisk relateret traume skiller sig ud fra et psykisk, er, at smerten/ubalancen kan fjernes efter få behandlinger. Er traumet psykisk relateret, vil smerterne enten være vanskelige at behandle eller være tilbagevendende.

På helhedsorientret chok- og traumeterapi kurset bliver du præsenteret for fire vigtige og effektive tilgange til behandling af chok og traumer. Du vil blive lært op i at aflæse patienters kropskrop og behandle dine klienter ud fra MetaSundhedens helhedssyn, udarbejde traumeforløsning og finde frem til essens af patiens problematik. Disse tilgange vil hjælpe dig til, at du hurtigt i dine behandlinger når ind til kernen af en konflikt.

Efter et kursus i chok- og traumebehandling vil du være i stand til at løsne op for emotionelle, psykiske og fysiske blokeringer, og bringe dine klienter i en ressourcefyldt tilstand. I den tilstand vil de opleve sig selv værende i ro i forhold til omverden og konflikten - hvor de naturligt ikke bliver påvirket af den tidligere konflikt.

Når du arbejder med konflikter på et følelsesmæssigt plan og med udgangspunkt i underbevidstheden, integreres de nye afslappede måder at være i verdenen på i kroppen. Klienterne vil herefter agere ud fra et neutralt og fredfyldt sted i sig selv. Kurset er delt op i tre moduler, der hænger sammen og skal tages i en bestemt rækkefølge for ruste dig som behandler bedst muligt.
Der vil for hvert modul blive afholdt en supervisions dag, hvor du skal deltage for at kunne erhverve dit kursusbevis.

Tilmeld dig til kurset

Har du spørgsmål ang. dette kursus så kontakt os her

Tilhørende kurser